Een gastles in de klas

Altijd al willen weten hoe een gemaal of rioolwaterzuiveringsinstallatie werkt, of wat een waterschap doet? Tijdens de gastles vertelt een gastspreker van Rijnland over het werk van een waterschap en wat hij / zij zelf doet bij Rijnland.

De kinderen leren hoe we zorgen dat in polders en sloten niet te veel maar ook niet te weinig water zit (peilbeheer), hoe we zorgen dat je ’s zomers lekker kunt zwemmen in de plas zonder dat je ziek wordt en hoe we het afvalwater schoonmaken. We stemmen bij de voorbereiding graag af wat het beste aansluit op jouw les. 

Vraag via deze link een gastles aan.