suppen in leiden

Jongeren en water

Denk jij weleens na over grote maatschappelijke vraagstukken? Over het milieu en het klimaat bijvoorbeeld? Waarschijnlijk weet je dan ook wel hoe belangrijk water is. Water is de bron van ons bestaan. Daar werken we bij het hoogheemraadschap van Rijnland 24/7 aan. Dag in, dag uit. We zorgen voor schoon en gezond water én voor de juiste waterstand. Maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we nu, en in de toekomst, iedereen hard bij nodig. Jou dus ook. Wil jij je waterbewustzijn een boost geven? Samen met andere leerlingen, studenten, collega’s, huisgenoten, clubgenoten of wie dan ook de aqua-uitdaging aangaan? Bekijk de opties!

Code blauw, the great escape

Een onverwachte storm dreigt, met een enorme hoosbui. Lukt het jou met je team om wateroverlast te voorkomen?

escape room

Doe eens democratisch

Wat weet jij eigenlijk over het waterschap en waterschapsverkiezingen? Het lijkt waarschijnlijk een grote ver-van-je-bedshow.

suppen in leiden

Waterambassadeurs: lekker belangrijk!

Ja, dat zijn ze echt: superbelangrijk zelfs. De waterschappen werken hard aan SCHOON WATER EN DROGE VOETEN.

jeugdbestuurder

Jeugdwaterschap: doe jij mee?

Vanuit de Unie van Waterschappen (overkoepelend voor alle Nederlandse waterschappen) is een jongerendenktank opgericht. Over water. Over waterschappen.

jeugdwaterschap