Doe eens democratisch

Wat weet jij eigenlijk over het waterschap en waterschapsverkiezingen? Het lijkt waarschijnlijk een grote ver-van-je-bedshow.

Niets is minder waar. Keuzes die wij als waterschap maken (o.a. over veiligheid en waterkwaliteit) zijn superbelangrijk. En daar hebben inwoners, met waterschapsverkiezingen, invloed op. Hoe dat werkt? Dat ervaar je zelf, door in de huid van het waterschap te kruipen.

Waterschappen, verkiezingen, keuzes, onderhandelen, investeren… In een lesprogramma van 2x 45 minuten, dat bestaat uit een gastles en een leuke en leerzame digitale game, gaan jullie samen aan de slag. DOE EENS DEMOCRATISCH en maak keuzes als waterschap!

Interessant? Vraag het gratis lesprogramma aan en geef aan of jullie school wel/niet een gastdocent wil uitnodigen (ook gratis). Het programma is geschikt voor bovenbouw vmbo, havo, vwo én het vak burgerschap op het mbo.