Rijnland publiceert historische bekendmakingen

Via de online archieven van Rijnland zijn nu bijna 200 historische bekendmakingen (1646-1942) van het hoogheemraadschap van Rijnland in te zien. De collectie is niet compleet (in afzonderlijke dossiers bevinden zich ook nog bekendmakingen) maar biedt een doorsnede van wat dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland gedurende enkele eeuwen bekendmaakten.

Samen met de dijkgraaf controleerden de hoogheemraden het gehele waterbeheer ten zuiden van het IJ, tot Wassenaar en Gouda toe. Het hoogheemraadschap bepaalde het waterpeil en had het toezicht over alles wat de stroming van het water activeerde of belemmerde zoals molens, dammen en bruggen. Via plakkaten werden de verordeningen, de keuren die het college uitvaardigde openbaargemaakt.

De collectie bevat keuren en verordeningen, maar ook aankondigingen van openbare aanbestedingen. Vanaf de 15e eeuw kreeg het hoogheemraadschap steeds meer een taak als bestuurder. Behalve het toezicht op de naleving van keuren hield het zich ook bezig met beheer en onderhoud van waterstaatswerken. De collectie schetst een beeld van een organisatie die met vallen en opstaan, altijd volhoudend en soms tegen de stroming in, het land veilig, droog en mooi heeft gemaakt.

Neem een kijkje in de archieven.