Actueel

Hier vindt u het laatste nieuws over het erfgoed van Rijnland of informatie over historische onderwerpen. Bij informatie over historische onderwerpen kunt u denken aan bijvoorbeeld verschenen publicaties, tentoonstellingen en landelijke of plaatselijke activiteiten.

Handvestverlening Rijnland in Stedelijk Museum Alkmaar

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft een rijke kunsthistorische collectie, waar ook fraaie schilderijen deel van uit maken. Eén van die schilderijen, zonder meer Rijnlands belangrijkste erfgoedobject, is de handvestverlening door graaf Willem II van Holland aan het hoogheemraadschap van Rijnland, van de zeer gewaardeerde schilder Caesar van Everdingen. Van Everdingen, de grootmeester van het Hollands classicisme, produceerde een indrukwekkend oeuvre, dat door kenners tot de top van de zeventiende-eeuwse kunst wordt gerekend.