Actueel

Hier vindt u het laatste nieuws over het erfgoed van Rijnland of informatie over historische onderwerpen. Bij informatie over historische onderwerpen kunt u denken aan bijvoorbeeld verschenen publicaties, tentoonstellingen en landelijke of plaatselijke activiteiten.

Rijnland participeert in www.rijnlandgeschiedenis.nl

De website www.rijnlandgeschiedenis.nl wordt verzorgd door de Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland in samenwerking met verenigingen, stichtingen, instellingen en andere organisaties die zich met de geschiedenis en het erfgoed in Rijnland bezighouden. Het hoogheemraadschap heeft zich hierbij aangesloten. De archieven en collecties van het hoogheemraadschap geven een goed beeld van de geschiedenis in Rijnland en zijn derhalve interessant voor verschillende publieksgroepen.