Publicaties

Bestel hier uw boeken en/of publicaties van Rijnland.

* velden zijn verplicht

Boezemgemaal Spaarndam: van ontstaan tot renovatie 

P.F. Schevenhoven, Jan Paul de Jong en Esther Ubink

Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden 2018

Uitgegeven ter gelegenheid van de renovatie van Rijnlands boezemgemaal Spaarndam. In dit boekje wordt teruggeblikt op de geschiedenis van Spaarndam als oudste uitwateringspunt van Rijnland, op de bouw van het stoomgemaal als gevolg van de droogmaking van het Haarlemmermeer en op de andere uitwateringspunten van Rijnland: Halfweg, Gouda en Katwijk. De beschrijving van de renovatie van het gemaal vormt het sluitstuk van deze uitgave.

Prijs: 5,00

Historie van de bemaling rond Gouda en renovatie van boezemgemaal mr. P.A. Pijnacker-Hordijk

Paul Schevenhoven en Ed Stouthamer
Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden 2016

Uitgegeven ter gelegenheid van de ingebruikstelling van het gerenoveerd boezemgemaal mr. P.A. Pijnacker-Hordijk in Gouda. De voltooiing van de renovatie vormde een mooie aanleiding voor een historische terugblik op Rijnlands bemaling in Gouda.

Prijs: 5,00 euro

DOU Landmeters in Rijnland en Hollands Noorderkwartier, 1600-1680

Door Diederik Aten, Jan de Bruin, Gert Koese, Joke Manshanden, Paul Schevenhoven en Han van Zwet

De Vrienden van de Hondsbossche i.s.m. de hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland

Leiden / Heerhugowaard, 2016

Drie generaties van de Leidse familie Dou dienden in de 17e eeuw het hoogheemraadschap van Rijnland als landmeter. Vader en zoon Jan Pietersz. en Johannes Dou waren echter ook uitgebreid in Noord-Holland boven het IJ – het Noorderkwartier – actief. Samen met kleinzoon Johannes Jr. namen zij de maat van het landschap tijdens de Gouden Eeuw. Dit rijk geïllustreerde boek onthult de wereld achter de kaart.

Prijs: 15,00

Katwijk, gemaal en uitwatering

P.F. Schevenhoven Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden, 2012 Uitgegeven ter gelegenheid van de renovatie van gemaal Katwijk

Prijs: 5,00 euro

De Grote Sluis van Spaarndam, Belevenissen en verhalen bij de renovatie 2009 - 2011

E.D. Tiemens e.a. Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden, 2011

Uitgegeven ter gelegenheid van de renovatie van de Grote Sluis te Spaarndam

Prijs: 5,00 euro

Schatten van de schappen

Bina Ayar

Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden, 2010

Schatten van de schappen is een gezamenlijke uitgave van de hoogheemraadschappen Amstel, Gooi en Vecht (Amsterdam), Rijnland (Leiden), Delfland (Delft) en Schieland en de Krimpenerwaard (Rotterdam) ter gelegenheid van de Landelijke Archievendag, onderdeel van de Week van de Geschiedenis die in oktober werd gehouden. Het boekje bevat artikelen over waterschapserfgoed, die eerder in tijdschrift Het Waterschap zijn verschenen. Bij elk artikel zijn mooie afbeeldingen in kleur opgenomen.

Prijs: 8,00 euro

Leeghwater en het Haarlemmermeer

D. Aten, H. van Zwet, M. Joustra

De Vrienden van de Hondsbossche i.s.m. de hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland

Edam, 2009

Dit 96 pagina's tellende full color en rijk geillustreerde magazine omvat de volgende boeiende bijdragen:

  • Leeghwater, de mythe en de persoon, Diederik Aten;
  • Het Haarlemmermeer - Leeghwater zoekt emplooi, Han van Zwet;
  • De verslindende waterwolf - de hertaling van Leeghwaters Haarlemmermeerboek, Marijke Joustra;
  • Haarlemmermeerboek van Jan Adriaensz. Leegh-Water, hertaling van de 4e druk door Marijke Joustra, toelichting door Diederik Aten.

Prijs: 15,00 euro

Rijnland in de kaart gekeken

R.A. van Iterson

Hoogheemraadschap van Rijnland

Leiden, 2009

'Kaartenboekje' met afbeeldingen van digitaal ontsloten kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857.

Prijs: 5, 00 euro

Rijnlands geschiedenis

P.F. Schevenhoven

Hoogheemraadschap van Rijnland

Leiden, 2009

In zes korte hoofdstukken wordt de geschiedenis van het waterbeheer in Rijnland beschreven. De digitale versie vindt u op: http://www.rijnland.net/erfgoed

Prijs: 0 euro

De oudste bestuursregisters van het hoogheemraadschap van Rijnland (1444-1520)

J.H.M. Sloof

Hoogheemraadschap van Rijnland

Leiden, 1999

Regesten van de handelingen van dijkgraaf en hoogheemraden. Werken der stichting tot uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlands Recht. Met index van geografische namen, personen, verklarende woordenlijst

Prijs: 10,00 euro

31-jarig akkoord tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en Leiden

Diverse auteurs

Verloren

Hilversum, 1996

Speciaal nummer tijdschrift Holland

Prijs: 3,40 euro

Excursie langs de Spaarndammerdijk, Rijnlands waterkering tussen Amsterdam en Spaarndam

Museum Boerhaave; hoogheemraadschap van Rijnland

Leiden, 1996

Uitgegeven bij de tentoonstelling in het Museum Boerhaave, 1 juni - 27 oktober 1996, Monsters van Rijnland : Acht eeuwen droge voeten en schoon water

Prijs: 0 euro

Inventaris van de polderarchieven van de voormalige polderafdelingen Middengeest en Zuidgeest, 1611-1978 (1984)

J.H.M. Sloof

Hoogheemraadschap van Rijnland

Leiden, 1995

Prijs: 4,00 euro

Regestenboek van het hoogheemraadschap van Rijnland april 1253 - oktober 1814

M.H.V. van Amstel-Horák, R.W.G. Lombarts

Hoogheemraadschap van Rijnland

Leiden, 1992

Regesten (oorkonden) van archiefbescheiden die in het oud archief van het hoogheemraadschap van Rijnland (1255-1857) worden bewaard.

Prijs: 7,50 euro

De grote zaal van het Gemeenlandshuis van Rijnland en zijn goudleerbehang

G. 't Hart

Verloren

Hilversum, 1990

Holland, regionaal-historisch tijdschrift; volume 22 nr 1 (1990)

Prijs: 3,40 euro

Het gemeenlandshuis te Spaarndam

G. 't Hart

Hoogheemraadschap van Rijnland

Leiden, 1982

Prijs: 2,00 euro

De hensbeker van Rijnland

G. 't Hart

Hoogheemraadschap van Rijnland

Leiden, 1977

2de verbeterde druk

Prijs: 3,00 euro

Rijnlands wapen

G. 't Hart

Hoogheemraadschap van Rijnland

Leiden, 1977

Prijs: 1,00 euro

Na het verzenden van dit bestelformulier ontvangt u van ons een e-mail met daarin onze betalingsgegevens en de wijze waarop betaald kan worden.