Gebouwen en kunstwerken

Rijnland is beheerder van historische, nog steeds functionele objecten; het zogenaamde onroerend erfgoed. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan gemalen, sluizen, bruggen en waterschapshuizen (gemeenlandshuizen). Een bekend voorbeeld is het huis aan de Breestraat in Leiden. Op deze pagina krijgt Rijnlands onroerend erfgoed wat nadere aandacht.