Uitgelicht

In deze rubriek vindt u een serie artikelen over onderwerpen die betrekking hebben op Rijnlands erfgoed. Deels zijn deze artikelen gepubliceerd in De Rijnlander, het personeelsblad van Rijnland.

Sluis Rijneveld

Maandag 9 oktober 1950. Over de schutsluis van polder Rijneveld hangt een feestelijk lint. In de loods van firma W. Hoogendoorn & Zonen, nabij de sluis, is om 14.30 een select gezelschap bijeengekomen. De voorzitter van de polder Rijneveld, de heer K. Grootendorst, heet alle genodigden van harte welkom. De oud-voorzitter van de polder, de heer P. den Ouden neemt het woord over en geeft een uitvoerig overzicht van de geschiedenis van de totstandkoming van de sluis.

Jan Pieterszoon Dou, landmeter en kaartenmaker

In de 17de eeuw hebben drie generaties van de bekende Leidse landmeters- en kaartenmakersfamilie Dou voor het hoogheemraadschap van Rijnland gewerkt. Een groot aantal kaarten die zij in opdracht van Rijnland hebben vervaardigd berust nog altijd in het archief van het hoogheemraadschap. Ook voor andere waterschappen waren de Dou’s actief, net als voor de stad Leiden. Het begon met Jan Pieterszoon Dou (1573-1635). Na hem kwamen zijn zoon Jan (1615-1682), die zich vanaf 1641 Johannes noemde, en zijn kleinzoon Johan (1642-1690).