Energiefabriek!

Het slib dat vrijkomt bij het zuiveren van afvalwater zetten we zo efficiënt mogelijk in. Bij de afvalwaterzuivering (awzi) in Haarlem zijn we daar al heel ver mee. Op deze awzi verwerken we het slib zelf tot elektriciteit en warmte én we zijn een bijzondere samenwerking aangegaan met energieleverancier Essent.

Groen gas

Het biogas dat we zelf niet kunnen gebruiken, wordt door het bedrijf GtS opgewaardeerd tot Groen Gas van aardgaskwaliteit. Essent neemt dit Groen Gas af en levert het aan de consument. Hiermee worden per jaar zo'n vijftig huishoudens van gas voorzien.

En in de toekomst gaan we nog veel meer groen gas leveren. Op deze plek gaan we namelijk ook zuiveringsslib uit andere awzi's verwerken.

Slimme samenwerking

De samenwerking met GtS en Essent kon onder andere tot stand komen doordat de naast onze awzi gelegen vuilverbranding óók zijn biogas bij GtS aanlevert, voor eenzelfde procedure. Samen sterk!