Innovatieve techniek: Blue Energy!

We gaan graag op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Zo biedt het verschil in zoutgehalte tussen twee waterstromen (bijvoorbeeld rivier- en zeewater) waarschijnlijk interessante kansen. Het verschil in zoutgehalte levert namelijk spanningsverschil op en daarmee kan elektriciteit worden opgewekt.

Deze innovatieve techniek wordt de Blue Energy-techniek genoemd. De verwachting is dat Rijnland er meer dan de helft van zijn jaarlijkse energieverbruik mee kan terugwinnen. Als de techniek de verwachtingen waarmaakt, komt er in de toekomst een Blue Energy-centrale bij Katwijk. Daar pompen we het meeste zoete water de zoute zee in. Per jaar zo'n tweehonderd miljoen kubieke meter.

Om de techniek nader te onderzoeken wordt de komende jaren op de Afsluitdijk een pilot-installatie gebouwd. Nederland is op dit moment het enige land ter wereld waar de Blue Energy-techniek nader onderzocht wordt.