Oevers Reeuwijkse Plassen natuurvriendelijk ingericht

Een mooi voorbeeld van onze activiteiten op het gebied van natuurvriendelijke oevers vormen de Reeuwijkse Plassen. In 2015 zal in totaal 18 kilometer oever natuurvriendelijk ingericht zijn.

Op deze manier leveren we een belangrijke bijdrage aan het opknappen van de Reeuwijkse plassen. Het water wordt helderder, de hoeveelheid blauwalgen vermindert en er komen meer verschillende planten en dieren in de plassen voor.

De natuurvriendelijke oevers onderhouden we voor het grootste deel zelf (16 kilometer), maar ook particulieren spelen een belangrijke rol bij het in stand houden ervan.