Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 06-09-2016.

Hoogheemraadschap van Rijnland wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

 1. http://www.rijnland.net (hoofdwebsite)

De volgende url's zijn uitgesloten van deze verklaring:

 1. https://www.rijnland.net/waardevolwater/ (dit onderdeel valt niet onder onze verantwoordelijkheid)

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

 1. Succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (A)

  Dit succescriterium is nog niet onderzocht.

  Oorzaak

  Nieuwe website

  Gevolg

  Moet nog getest worden

  Alternatieven

  Geen

  Maatregelen

  Nieuwe test eind dit jaar

  Planning

  Eind 2016 nieuwe test, begin 2017 zullen de meeste fouten worden opgelost

Testresultaten

 1. 22-08-2016: Handmatig onderzoek door derden

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.