Baggerwerk Nieuwkoop: CO2-prestatieladders en innovatief aanbesteden

De CO2-prestatieladder biedt een ondernemer bij aanbesteding oplopend voordeel. De ladder kent vijf treden, opklimmend van 1 naar 5. Hoe hoger de trede waarop een bedrijf gecertificeerd wordt, hoe groter het voordeel dat men krijgt bij aanbesteding van een project. Cluster 5 van de stedelijke watergangen Nieuwkoop zal op basis van de trede 3 in twee bestekken worden uitgevoerd.

Schreven we vroeger bij een aanbesteding het liefst precies voor hoe een aannemer het werk moet uitvoeren, nu krijgt hij juist veel vrijheid om dat zelf uit te vinden. Bij het baggerwerk in en rond Nieuwkoop zien we daar sprekende voorbeelden van. Het baggerwerk is opgeknipt in vier percelen. Perceel 1 is klaar en perceel 4 is nu in voorbereiding.
Perceel 2 is in uitvoering en behelst het baggeren van bijna 200.000 m3 in polder Nieuwkoop, de Zuid- en Noordeinderpolder en in bebouwd gebied. Dit werk loopt via een zogenaamd uav-gc contract, ofwel engineering & construct. De enige Rijnlandse eis is hoe diep gebaggerd moet worden, verder mag de aannemer zelf bepalen met welk materieel hij dat doet en waar de bagger wordt afgezet. Ook verzorgt hij het omgevingsmanagement. Door hem die ruimte te bieden gaat de aannemer vanzelf op zoek naar de meest efficiënte uitvoeringsmethode. In dit geval werd dat een aantal centraal gelegen weilanddepots waar de bagger per pijpleiding of tractor naartoe gaat. Een lagere prijs voor Rijnland is het resultaat van deze manier van aanbesteden.
Tijdens de uitvoering van perceel 3 gaan we voor het eerst ervaring opdoen met Prestatiemeten, ook wel Past Performance genoemd. Tijdens het werk wordt de aannemer beoordeeld op aspecten als pro-activiteit, deskundigheid, veiligheid, enzovoort. De behaalde ranking bepaalt mede of hij bij volgende aanbestedingen weer wordt uitgenodigd.

Fase: in uitvoering

Samenwerking: aannemers baggeren