Blue Battery: schone opslag voor duurzame energie

Duurzame energie die we zelf opwekken, willen we natuurlijk graag op een duurzame manier opslaan. De innovatieve Blue Battery, met als voornaamste bestanddelen water en zout, biedt uitkomst.

“Als waterschap willen we in 2025 energieneutraal zijn”, vertelt Johan Oosterbaan, technisch manager, bij Rijnland. “Om hierin te slagen benutten we al verschillende kansen. Bij onze afvalwaterzuivering (AWZI) in Katwijk wekken we bijvoorbeeld zonne-energie op. We weten echter dat we overdag soms meer energie opwekken dan de AWZI verbruikt. Bovendien draait de AWZI ook ’s nachts, maar dan leveren de zonnepanelen weer geen energie. De Blue Battery kan mogelijk uitkomst bieden bij het opvangen van deze verschillen.” 

Water en zout

“Als we het overschot aan opgewekte elektriciteit kunnen opslaan voor later gebruik, worden we minder afhankelijk van fossiele energie”, vervolgt Johan. “De Blue Battery is voor ons interessant, want we hebben het hier over een duurzaam systeem voor de opslag van elektriciteit. Het principe achter de technologie is als volgt: terwijl opgewekte energie door een bak met water en zout stroomt, scheiden membranen de positieve en negatieve deeltjes. Zo ontstaat er een duurzame, schone én betaalbare batterij die ons kan helpen op de weg naar energieneutraliteit.” 

Innovaties stimuleren

Johan: “Omdat de technologie achter de Blue Battery nog in de kinderschoenen staat, onderzoeken we momenteel hoe en waar we het innovatieve systeem precies kunnen inzetten voor onze bedrijfsvoering. We doen kennis op door in samenwerking met waterschap Rivierenland een pilot uit te voeren. De pilot, die plaatsvindt bij dit collega-waterschap, bevindt zich momenteel in de tweede fase. Het is de bedoeling is om de techniek volgend jaar op te schalen. Duidelijk is in elk geval dat deze technologie wereldwijd kan bijdragen aan de energietransitie. Door kennis te delen, willen we de ontwikkeling van de Blue Battery stimuleren.” 

Pieken opvangen, kosten besparen

Johan verwacht dat ons waterschap in de toekomst op verschillende manieren kan profiteren van Blue Battery. “Niet alleen bij AWZI Katwijk”, zegt hij, “maar bijvoorbeeld ook bij onze boezemgemalen. Om te zorgen voor droge voeten in ons gebied, moeten de boezemgemalen soms flink pieken. Standaard betalen we aan onze energieleverancier het vastrecht dat hoort bij het hoogst afgenomen vermogen. Stel nu dat we onze pieken in verbruik kunnen opvangen met energie die we hebben opgeslagen in een Blue Battery, dan kunnen we flink besparen op onze energierekening.”