Blue Energy: energie uit water

Duurzame energie uit water? Dat kan. Het Friese bedrijf REDstack wekt op de afsluitdijk ‘Blue Energy’ op door gebruik te maken van zout water uit de Waddenzee en zoet water uit het IJsselmeer. Omdat we bij gemaal Katwijk eveneens een zoete en zoute waterstroom hebben, onderzoeken we met partners de mogelijkheid voor een democentrale op praktijkschaal.

REDstack, het bedrijf dat de Blue Energy-technologie in de samenwerking met Fujifilm op de markt brengt, is een spin-off van het Friese kennisbedrijf Wetsus. Nu de technologie succesvol wordt toegepast op de Afsluitdijk, wil Redstack de wereld laten zien wat de potentie van deze technologie is. Mede omdat we als waterschap in 2025 minstens veertig procent van ons eigen energieverbruik zelf willen produceren, onderzoeken we samen met de gemeenten Katwijk en Noordwijk, provincie Zuid-Holland en REDstack of een Blue Energy democentrale in het uitwateringskanaal bij Katwijk haalbaar is. 

Enorme potentie

“De geplande democentrale in Katwijk gaat bijna één Megawatt produceren”, vertelt Wendy van der Zwart, omgevingsmanager bij Rijnland. “Dat is het twintig keer zoveel als de centrale op de Afsluitdijk en ongeveer evenveel als het verbruik van zestienhonderd huishoudens. Als bedrijfsleven en overheden de handen ineenslaan, heeft deze technologie de potentie om wereldwijd vijf tot twintig procent van de huidige totale energiebehoefte te vervullen. Dat betekent een enorme stap in de energietransitie.” 

Energie uit water

De Blue Energy technologie is gebaseerd op een proces dat we omgekeerde elektrodialyse noemen. De technologie werkt doordat zouten bestaan uit positief en negatief geladen deeltjes. De Blue Energycentrale maakt hier gebruik van door zout water langs zoet water te leiden. Aan de ene kant van het zoute water bevindt zich een membraan waar alleen de positief geladen deeltjes doorkunnen, aan de andere kant bevindt zich een membraan waar alleen de negatief geladen deeltjes doorkunnen. Omdat deeltjes uit zout water sowieso naar zoet water willen migreren, ontstaat er een soort batterij met een plus- en een minkant, waar je energie van kunt aftappen. 

Constante stroom duurzame energie

Wendy: “Een groot voordeel van de Blue Energy technologie is dat er altijd zoet- en zoutwater is, zodat je constant energie kunt opwekken. Bij zonnepanelen of windmolens, die alleen energie genereren als de zon schijnt of het waait, is dat niet het geval. Vanwege het enorme potentieel van de technologie heeft het kabinet Blue Energy van REDstack in 2016 beloond met de titel Nationaal Icoon.”