Circulaire Innovatie, ook voor oevers

In de Circulaire Innovatie Challenges daagt een aantal waterschappen, waaronder Rijnland, de markt uit om met innovaties te komen die bijdragen aan de circulaire economie. Zo zoeken we een duurzame oplossing tegen het afkalven van oevers en naar een manier om biomassa uit oevers, zoals maaisel en waterplanten, te verwerken tot een nieuw product.

Werken aan een toekomstbestendig gebied, betekent ook: bijdragen aan de circulaire economie. Een economie waarin afval niet meer bestaat, omdat we bestaande grondstoffen en materialen zo slim en duurzaam mogelijk hergebruiken. Nu is het werk van ons waterschap zo verbonden met de natuur, dat we vaak al circulair werken. Toch willen we meer doen en dat moet ook, gezien de landelijke afspraken over het terugdringen van grondstoffengebruik.

Oevers

Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen vanuit de waterschappen, is de Unie van Waterschappen gestart met de Circulaire Innovatie Challenges. We dagen de markt dus uit om met ons mee te denken.  Zo zijn de waterschappen op zoek naar duurzame en natuurvriendelijke producten die oeverafkalving tegengaan en die bovendien goed zijn voor het ecosysteem en de waterkwaliteit. Ook  zoeken we naar mogelijkheden om biomassa afkomstig van oevers toe te passen in hoogwaardige nieuwe producten.

Praktijk

Dat de markt vol ideeën zit is wel gebleken. Zowel start-ups als bedrijven die al langer circulair werken, kwamen met interessante oplossingen. De drie finalisten gaan nu verder met de waterschappen. Daarnaast worden ze gecoacht door professionals. Rijnland financiert dit soort challenges, omdat een goed idee op deze manier in de praktijk wordt gebracht.