Preventie muskusratten kadeverbetering polder Oudendijk

Eind 2013 is Rijnland een pilot gestart in polder Oudendijk te Woubrugge voor het nemen van preventieve maatregelen tegen muskusratten.

Er zijn vier proefopstellingen gerealiseerd. Drie oplossingen met ieder een lengte van 100 m zijn gericht om een potentiele maatregel te vormen tegen graafschade door muskusratten. Een vierde oplossing is gericht op een kunstmatige buitendijkse locatie waar de muskusratten zich wel mogen vestigen. Het doel van de pilot is om inzicht te krijgen in de kosten en de uitvoerbaarheid van de gekozen maatregelen.

Rijnland heeft met de pilot in Oudendijk een eerste stap gezet in de analyse van de kosten en technische haalbaarheid van preventieve maatregelen tegen bever- en muskusratten.

Een vervolgstap met grotere omvang, grotere kosten en met wederom belangen voor alle waterschappen ligt voor de hand aangaande de werking, neveneffecten en onderhoudskosten van preventieve maatregelen tegen muskus- en beverratten.

Fase: in uitvoering