Verbeterd Droogmakerij Systeem Haarlemmermeer

Zoet water wordt in droge perioden steeds schaarser. De Haarlemmermeerpolder is een “grootverbruiker” van zoet water. Dit heeft enerzijds te maken met het doorspoelen van de polder om te hoge zout concentraties te voorkomen, maar anderzijds ook met het huidige “strakke” peilbeheer

Regenwater wordt direct weggepompt en bij droogte wordt direct water de peilvakken ingelaten. De polder kent honderden peilvakken en heeft veel op de landbouw afgestemde peilen. Het beleid van Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer is nu zo dat bij wijziging van de bestemming van agrarisch naar groen of rood (wonen, bedrijven) het Verbeterd Droogmakerij Systeem (VDS) een eis is. Bij het invoeren van het VDS wordt een natuurlijk fluctuerend peilbeheer in een bandbreedte van 20 – 60 cm ingevoerd. Daarnaast wordt de oude situatie met één grote polderboezem stap voor stap weer benaderd. De winst van dit systeem is te behalen door:

  • het verminderen van de aanvoer van zoetwater;
  • het langer vasthouden van regenwater;
  • het door hogere peilen tegengaan van de kwel;
  • het verbinden van meerdere peilvakken met een stuw i.p.v. een gemaal.

Dit zorgt voor een goedkoper en robuuster watersysteem.

Fase: in voorbereiding