BABS en BOB

BABS staat voor: Bestuurlijk Activiteiten Bewakings Systeem. BABS heeft als voordeel dat er één centrale plek is waar je alle bestuursvoorstellen en toezeggingen eenvoudig terugvindt.

Ook het schrijven van bestuursvoorstellen gaat via het systeem. Met behulp van BABS is het voortaan inzichtelijk wat de route en planning is van een bestuursvoorstel of wat de status is van een toezegging. BABS en CORSA worden op een slimme manier gekoppeld om de administratieve lasten zo veel mogelijk te beperken. Tegelijkertijd met BABS introduceren we nieuwe bestuurssjablonen. Het schrijven gaat voortaan via het piramidemodel en de BOB-methodiek: beeldvorming, opinievorming, besluitvorming.