Blue Energy

Blue Energy is energie die wordt gewonnen uit het verschil in zoutgehalte tussen twee waterbronnen. In een Blue Energy-centrale wordt door het mengen van zoet en zout water elektriciteit opgewekt.

De technische ontwikkeling om het tegen een marktconforme prijs te doen staat nog in de kinderschoenen. Financieel rendabele centrales zijn er nog niet. Mogelijk komt de eerste in Katwijk, bij het Koning Willem-Alexandergemaal. Rijnland wil in 2025 energieneutraal zijn en een Blue Energy-centrale kan daar fors aan bijdragen: mogelijk 17% van de eigen energiebehoefte. Rijnland gaat een dergelijke centrale trouwens niet zelf bouwen, maar wil bedrijven daartoe stimuleren. De awzi in de buurt kan nog een handje helpen. Voor het goed laten functioneren van een Blue Energy-centrale moet er een voortdurende aanvoer zijn van zoet water. Om meer energie op te wekken kan de afwaterzuivering in Katwijk er een schepje bovenop doen. Zelfs de badgasten kunnen baat hebben bij het tot stand komen van de Blue Energy-centrale. De technologie vraagt namelijk om zoet water zonder al te veel bacteriën. Die worden er dan ook, voordat het mengen begint, uitgehaald. En die bacteriën zorgen er, nadat ze in zee zijn uitgemalen, nu nog vaak voor dat het Noordzeewater daar niet voor de Blauwe Vlag in aanmerking komt.

Fase: planvorming

Samenwerking: gemeente Katwijk, provincie ZH