Duurzame Grond-, weg- en waterbouw (GWW)

Rijnland heeft als opdrachtgever veel invloed op de mate waarin waterbouw duurzaam en innovatief plaatsvindt. Om duurzaam en innovatief aan te besteden, is er landelijk een aantal instrumenten ontwikkeld onder de verzamelnaam Aanpak Duurzaam GWW (grond- weg- en waterbouw).

Rijnland zit in de kopgroep van waterschappen om deze aanpak in te voeren. Het gaat om de CO2-prestatieladder (fictieve verlaging kosten aanbieding bij energiemaatregelen), Dubocalc (materiaalkeuze), Ambitieweb (bepalen duurzame lat) en Omgevingswijzer (afweging locatie- of tracékeuze). In 2014 en 2015 beginnen we met pilots:

  • ambitieweb voor piekberging Haarlemmermeer
  • omgevingswijzer voor persleidingen Aalsmeer-Haarlemmermeer
  • CO2-prestatieladder voor baggerwerken en regionale keringen

Fase: Planvorming, uitvoering

Samenwerking: Unie van Waterschappen e.v.a. (Green deal)

Meer info: www.duurzaamgww.nl