Groene cirkels van Heineken

Groene cirkels Heineken

Heineken werkt via het duurzaamheidprogramma Groene Cirkels, samen met de provincie Zuid-Holland en Alterra Wageningen UR, aan het ontwikkelen van een klimaatneutrale regio. Rijnland participeert in de Groene Cirkel Water.

Met verschillende partijen zijn kansen in kaart gebracht voor verdere verduurzaming. De drie best haalbare worden verder uitgewerkt. Een van de kansen betreft het niet meer lozen van gezuiverd bedrijfsafvalwater op de Korte Vliet, maar dit water te verwerken in een nog aan te leggen natuurgebied rond de brouwerij. Een ander project is het herinrichten van de sloten bij melkveehouderij Die Barle in Zoeterwoude - nabij de brouwerij. Rijnland werkt hier samen met Die Barle en Alterra Wageningen UR. In de sloot wordt een helofytenfilter aangelegd. Helofyten zijn planten zoals riet of gele lis die bacteriën in de sloot helpen om o.a. het spoelwater van het melkveebedrijf te zuiveren. Dat water verdwijnt nu nog in de mestput. Door het water op natuurlijke wijze te zuiveren, verbetert niet alleen de kwaliteit van de mest, maar ook de kwaliteit van de omgeving. Onderzoekers van Alterra adviseren bij de aanleg van de helofytenfilter en meten onder andere of de planten in de sloot voldoende fosfaat uit het reinigingswater van de boerderij verwijderen. Inmiddels heeft Groene Cirkels zich steeds verder verbreed tot een grote netwerkorganisatie van bedrijven, die allen willen meewerken aan het ontwikkelen van een duurzame, klimaatneutrale regio.
Fase: uitvoering Samenwerking: Heineken, provincie ZH, Alterra

Groene cirkels Heineken

Meer info: www.groenecirkels.nl