Nageschakelde zuiveringstechnieken op awzi Leiden ZW

warmtekrachtkoppeling awzi Leiden

Als het in de toekomst noodzakelijk blijkt om nog schoner te zuiveren dan we al doen, dan zijn we voorbereid. In 2009 rondde Rijnland proeven af met zogenoemde nageschakelde technieken om microverontreinigingen, zoals medicijnresten en pesticiden, uit het afvalwater te halen.

Met een Europese LIFE-subsidie onderzochten we tussen 2007 en 2009 op welke manier we medicijnresten en pesticiden goed en tegen beperkte kosten uit het afvalwater kunnen halen. Uit dat onderzoek bleek dat ozonisatie aan het eind van het zuiveringsproces daarvoor het meest geschikt is. Leuke bijkomstigheid: Rijnland kreeg voor dit onderzoek de Best of the Best Project 2009-titel toegekend door het LIFE Programme. Waarom zetten we die ozonisatie dan niet nu meteen in? Dat heeft te maken met de kosten. We zuiveren in Rijnland al heel schoon, de vraag is of nóg schoner veel meerwaarde heeft als je het afzet tegen de kosten die daarmee gemoeid zijn. Mochten echter de Europese eisen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater worden aangescherpt, dan kunnen we snel schakelen en de nieuwe techniek invoeren. 

Fase: planvorming

Samenwerking: EU