Onderzoeksproject bollensector (KRW)

In de Bollenstreek wordt onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om de emissie van nutriënten vanuit bollenpercelen te verminderen en zo de waterkwaliteit te verbeteren.

Drie maatregelen worden getest:

  • het omhullen van drains met ijzerzand;
  • het gebruik van ijzerzand als filter in de oever;
  • het gebruik van ijzerzandfilters bij het uitslagpunt naar de boezem.

Het op deze manier gebruiken van een restmateriaal uit de drinkwaterindustrie is nieuw. Zowel de agrarische sector als Rijnland ziet deze maatregelen als kansrijk, omdat het belasting van het oppervlaktewater van zowel historische als actuele bemesting aanpakt. Bovendien hebben deze maatregelen weinig tot geen impact op de bedrijfsvoering van de kweker of de waterhuishouding van de polder. Het project zit momenteel in de afrondende fase, de effectiviteit van de maatregelen wordt bepaald; de vooruitzichten zijn zeer goed. Bovendien worden de geteste maatregelen beoordeeld op een aantal criteria (zoals draagvlak bij de sector, inpasbaarheid in het gebied en kosteneffectiviteit) én langs de lat gelegd tezamen met alle mogelijk kansrijke emissie-reducerende maatregelen voor de Duin- en Bollenstreek.

Fase: uitvoering

Samenwerking: Greenport Duin- en Bollenstreek