Slimmere kadeontwerpen en legger door inzet computermodellen

kade Landlustpad 2015

Door het gebruik van nieuwe rekenmethoden en computermodellen hebben we ontdekt dat we de dijken lager en smaller kunnen maken dan tot nu toe werd aangenomen. Dat betekent minder kosten en minder overlast. Alleen al in de periode 2010-2015 geven we dertig miljoen euro minder uit dan verwacht. Zo bleek het bij de Braassemermeer mogelijk om te werken met ‘dijkvernageling’. Rijnland werkt hier met een rij van regelmatig geplaatste houten palen (nagels) in de dijk. Door Plaxis-berekeningen uit te voeren heeft Rijnland deze oplossing kunnen kiezen in plaats van duurdere damwanden (zie foto).

Promotor is door verschillende waterorganisaties samen met Rijnland ontwikkeld en door Rijnland als ‘early adopter’ getest. Bij de Braassemermeer gaat Rijnland ook nog een belastingsproef uitvoeren om de modellen verder te toetsen.

Door het softwareprogramma DAM (Dijksterkte Analyse Module) kunnen we zorgvuldiger dan voorheen onze legger afbakenen.  In de legger staat precies beschreven hoe een dijk er uit moet zien. Een van de onderdelen van een dijk is altijd een veiligheidszone, een gebied waarin geen bomen of schuurtjes of andere dijkverzwakkende elementen geplaatst mogen worden. Op basis van DAM is gebleken dat deze zones in veel gevallen smaller kunnen zijn dan ze tot nu toe waren. Een conclusie die voor veel bewoners gunstig uitpakt: zij krijgen wat meer vrijheid op de dijk. Met DAM zijn we bovendien sneller. Het opstellen van de nieuwe legger duurde vier maanden, terwijl de doorlooptijd voorheen een jaar was. Kostenbesparing is ca. een miljoen euro.

Rijnland heeft voor het berekenen van overstromingsschades succesvol gebruik gemaakt van rekenmodellen die worden gebruikt voor wateroverlast bij zware regen in plaats van de reguliere overstromingsmodellen (HIS-SMM). De reguliere aanpak via HIS-SMM geeft een goed beeld bij overstromingen uit grote wateren, zoals bij grootschalige overstromingen bij een doorbraak van een primaire kering. Bij een systeem waar de watergangen smal en fijn vertakt zijn, geeft deze aanpak een veel te hoge schatting van de gevolgen en schades.

Voor het berekenen van schade bij een overstroming uit een fijn vertakt boezemsysteem aan de noordzijde van de Oosteinderpoelpolder heeft Rijnland het programma WaterSchadeSchatter (WSS) gecombineerd met een waterkwantiteitsmodelering (SOBEK). Op basis van deze vernieuwde risico- berekening is het mogelijk de kade minder zwaar uit te voeren, maar wel voldoende veiligheid te (blijven) garanderen; ook bij het huidige intensieve gebruik van het binnentalud in de polder door bedrijven en particulieren.

Fase: uitvoering, o.m. bij Braassemermeer