Windenergie

windenergie

Binnen ons energieplan "Water geeft Energie" is afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Waarderpolder in Haarlem genoemd als locatie voor het neerzetten van windturbines.

Echter, de provincie heeft deze optie niet opgenomen in haar provinciaal beleidsplan, omdat het binnen de bufferzone van het Unesco-monument Amsterdamse Waterlinie ligt en omdat bewoning te dichtbij ligt. Wij zullen kritisch naar mogelijk andere locaties uitkijken.Fase: initiatief