Zonne-energie op afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s)

awzi Hazerswoude

Groene Hart Energie (GHE) is een burgercoöperatie die graag op voormalig afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Hazerswoude zonnepanelen wil neerzetten en wil financieren via onder andere SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) en burgerdeelname. In een bestuurlijk getekende intentieovereenkomst is vastgelegd dat GHE en Rijnland deze optie verder gaan uitwerken. Mogelijkheden om op andere Rijnlandse terreinen zonneweides neer te zetten worden momenteel onderzocht.

Houtloods steunpunt Katwijk

Het dak van De Houtloods in Katwijk is sinds juni 2014 belegd met 64 zonnepanelen. Daarmee is het gebouw energieneutraal geworden. Rijnland is van plan dit op meerdere locaties met een zogenaamde kleinverbruikaansluiting te doen. In het eerste jaar is er al 17 MWh opgewekt en voorkomen dat er 6500 kg CO2 de atmosfeer is ingegaan.

Fase: initiatief, uitvoering
Samenwerking: gemeenten, bewonerscollectieven, marktpartijen