Dijkdoorbraak en aanleg natuur Leendert de Boerspolder

De Leendert de Boerspolder – nu nog een klein eiland in de Kagerplassen - krijgt een nieuwe rol als waterbergingslocatie. Rijnland heeft bedacht dat deze situatie zich bijzonder goed leent om van te leren. Omdat de dijk door móet breken, kun je er allerlei testen met veendijken doen, die je normaal niet kunt uitvoeren.

We doen het om zo aan onze compensatieverplichting te voldoen. Het water dat we door ons werk dempen, bijvoorbeeld bij kadeverbeteringen, moeten we ergens anders compenseren, zodat we genoeg waterberging behouden in ons gebied. Deze polder is zes hectare, dus dat draagt flink daaraan bij. De uitvoering maakt het project innovatief. We gaan niet zomaar een dijk doorprikken. De theorie rond dijksterkte komt lang niet altijd overeen met de praktijk, we willen er veel meer over weten. Tijdens de dijkdoorbraak doen we straks allerlei metingen en als voorbereiding zijn we nu al bezig de dijk met nieuwe meetapparatuur heel precies in kaart te brengen.

Ook over de toekomst van de Leendert de Boerspolder is goed nagedacht. We pakken het duurzaam aan. In nauwe samenspraak met de Stichting Jacobus 'Natuurgebied de Hanepoel', die het nabijgelegen natuurgebiedje Hanepoel beheert, is een plan voor de nieuwe inrichting gemaakt. Een deel van de polder is straks een diepe plas en de rest wordt natte natuur, moerasachtig. Een dergelijke moerasachtige omgeving vergroot de diversiteit aan planten en dieren in een gebied. In het moeras kan bijvoorbeeld de snoek een plek vinden om eitjes te leggen.

Samenwerking: dijkdoorbraak doen we met collega-waterschappen, provincies, producenten van meetapparatuur en de TU Delft. Landelijk en internationaal krijgt het onder water zetten van de Leendert de Boerspolder veel aandacht. Inrichting i.s.m. stichting Jacobus Natuurgebied de Hanepoel.