Energie efficiency plan

Het energie-efficiëntieplan (EEP) vormt de uitwerking van onze energiestrategie. De doelstellingen zijn om in 2020 30% energie te besparen ten opzichte van 2005, 30% van ons energieverbruik via duurzame energie op te wekken en 30% CO2-reductie te behalen ten opzichte van 1990.

In het EEP zijn voor een periode van vijf jaar alle maatregelen opgenomen om deze doelstellingen te bereiken . Het maatregelplan EEP bevat zowel maatregelen gericht op energiebesparing als energieopwekking. De energiebesparing richt zich op zowel op de waterketen zoals afvalwaterzuiveringsinstallaties als het watersysteem zoals gemalen. Ook het wagenpark en het energieverbruik van alle kantoren wordt bezien.

Voor Rijnland is in de waterketen - de meeste winst te behalen. Maatregelen bij awzi's zijn bijvoorbeeld het verlagen van het energieverbruik bij het vervangen van  beluchtingssystemen, , het vergroten van de biogasproduktie door optimaliseren van slibvergistingsinstallaties en het opwekken van energie via  warmtekrachtkoppeling .

Bij de boezem- en poldergemalen kan energiebesparing worden gerealiseerd bij de vervanging van energiezuinige pompen.

Verder werkt Rijnland de komende jaren aan energiebesparing in het eigen wagenpark (elektrische auto’s) en het stimuleren van fietsgebruik en OV voor woon-werk en werkverkeer.

Op het gebied van energieopwekking heeft Rijnland de realisatie van zonneweides voorgenomen op vrij liggende terreindelen van zuiveringsinstallaties. Deze energie kan meteen weer ingezet worden op de installaties en daarmee vermindert de inkoop van energie. Rijnland heeft reeds  zonnepanelen geplaatst, op de loods nabij het gemaal Katwijk en op een poldergemaal in de gemeente Nieuwkoop.

 

loods katwijk