Energie- en grondstoffenfabriek

Energiefabriek

Bij het zuiveren van afvalwater blijft slib over. Op de awzi Waarderpolder willen we op termijn het slib van alle Rijnlandse awzi's centraal vergisten om biogas te produceren. Dit biogas zetten we in een warmtekrachtkoppeling (WKK) om in warmte, elektriciteit en groen gas van aardgaskwaliteit (als enige in Nederland!). In 2013 leverde de awzi Waarderpolder gas voor zo'n vijftig huishoudens en voor 70% van het eigen verbruik in de awzi, o.a. voor het vergistingsproces zelf en om de bedrijfsgebouwen op de awzi te verwarmen. Een van de mogelijke toekomstige afnemers van door ons geproduceerde warmte is het warmtenet van bedrijventerrein Waarderpolder, het terrein waar ook onze awzi deel vanuit maakt. Op dit moment wordt bijna de helft van al ons slib vergist. Dat we steeds meer slib kunnen vergisten is onder andere te danken aan het feit dat we het slib steeds beter kunnen ontwateren, op niet al te lange termijn wellicht zelfs zonder chemicaliën te gebruiken. Voor de langere termijn overwegen we inzet van de innovatieve techniek waarbij slib op lage temperatuur gedroogd wordt tot slibkorrels. De gedroogde slibkorrels (slibgranulaat) hebben een verbrandingswaarde die te vergelijken is met bruinkool en vormen een interessante nieuwe energiebron. Op het terrein van de awzi Waarderpolder hebben we zo veel ruimte dat we er ook windturbines en zonnepanelen kunnen installeren.

Grondstoffenfabriek

We willen toe naar het uit het afvalwater halen van bruikbare stoffen. En er kan veel: organische stof kun je gebruiken om bioplastic van te maken, zelfs met de cellulose uit het toiletpapier kun je iets slims doen. De grondstoffenfabriek begint op verschillende plekken in Nederland van de grond te komen. De energiefabriek Haarlem biedt op termijn de mogelijkheid om organische stof en cellulose te winnen. Iets heel bijzonders gaat in Dordrecht en de Moerdijk gebeuren. Veel waterschappen brengen daar hun zuiveringsslib naartoe om te verbranden. In dat slib zit veel uit het water gehaald fosfaat, want dat willen we niet in het oppervlaktewater lozen. Na de verbranding ging de as in het verleden naar Duitsland als vulmiddel voor de mijnen. Het bedrijf Ecophos gaat nu het fosfaat, dat net als olie en gas op termijn opraakt, uit die as terugwinnen. Na realisatie wordt hiermee 80 procent van de Rijnlandse en 40 tot 50 procent van de fosfaatvracht van alle Nederlandse zuiveringen teruggewonnen.

Fase: uitvoering gestart.

Samenwerking: HVC, andere waterschappen, Stowa, Ecophos