Fosfaatterugwinning uit zuiveringsslib

Na verbranding van zuiveringsslib blijft vliegas over met een hoge concentratie fosfaat. Dat gaan we terugwinnen in een fabriek in België. Zo sluiten we de fosfaatketen en leveren we een bijdrage aan de circulaire economie.

Het rioolwater in Nederland bevat zo’n 12 miljoen kilo fosfor. Via rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) komt ongeveer 85 procent hiervan in het zuiveringsslib terecht. Afvalbedrijf HVC verbrandt het zuiveringsslib van de RWZI’s van Rijnland in haar slibverbrandingsinstallatie. Omdat de fosfaten niet verbranden, hopen ze zich op in het vliegas dat na verbranding van het slib overblijft. 

Het vliegas wordt ondermeer toegepast als opvulmateriaal in oude Duitse zoutmijnen om verzakkingen te voorkomen. Zonde, want bij deze toepassing gaat fosfaat, een steeds schaarser wordende grondstof verloren. Gelukkig komt daar nu verandering in. 

EcoPhos, een internationale speler op de fosfaatmarkt, heeft een uniek proces ontwikkeld waarmee ze op industriële schaal fosfaat uit vliegas kunnen terugwinnen. 

100.000 ton vliegas per jaar 

Op dit moment legt EcoPhos de laatste hand aan een fabriek in Duinkerken die medio 2020 zo’n 100.000 ton vliegas per jaar kan verwerken. HVC wordt samen met SNB (de grootste slibverwerker van Nederland) en het Franse afvalbedrijf Veolia de belangrijkste leverancier van vliegas voor deze fabriek. 

Met de teruggewonnen fosfaten uit het vliegas gaat Ecophos kunstmest produceren. Zo wordt het vliegas van een afvalstof met een negatieve waarde een grondstof met een positieve waarde en leveren we een bijdrage aan de circulaire economie. 

Bekijk ook: rioolwaterzuiveringsinstallatie als energie- en grondstoffenfabriek