Gemaal van de toekomst

Netwerk “Regionale Samenwerking op het gebied van Projectmanagement en Ingenieursdiensten Metropoolregio Rotterdam-Den Haag”: dit netwerk bestaat uit gemeenten en waterschappen - ook Rijnland - binnen de stadsregio's Rotterdam en Haaglanden en de provincie Zuid-Holland.

Binnen dit netwerk werkt de werkgroep ‘Het gemaal van de toekomst’. Invalshoeken zijn duurzaamheid, industrieel ontwerpen, assetmanagement, samenwerking en afstemming in de afvalwaterketen, inpassing in de omgeving. De gemeenten Rotterdam en Vlaardingen, Delfland, Hollandse Delta en Rijnland zijn betrokken. De gemeente Rotterdam en Rijnland leiden dit initiatief.

Fase: voorstel gereed. Verdere uitwerking oppakken.

Samenwerking: gemeenten Rotterdam en Vlaardingen, waterschap Hollandse Delta, hoogheemraadschap van Delfland.