Gezuiverd afvalwater. Bron voor drinkwater?

In onze zoektocht naar innovatie en verduurzaming zoeken we nieuwe toepassingen voor ons effluent. Zo onderzochten we samen met Dunea of gezuiverd afvalwater van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties een bron voor drinkwater zou kunnen zijn. Conclusie: er zijn nog wel een paar haken en ogen…

Voor de bereiding van drinkwater pompt drinkwaterbedrijf Dunea water uit de Afgedamde Maas zo’n 70 kilometer verderop. Hoewel Dunea een robuuste zuivering hanteert, is de waterkwaliteit van de Maas een punt van zorg, zeker nu we steeds vaker te maken hebben met lage waterstanden (minder verdunning). De Lek wordt gebruikt als tweede bron, maar Dunea is ook op zoek naar andere bronnen om drinkwater mee te bereiden. Zo onderzochten ze onder meer het gezuiverde afvalwater uit onze rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). Technisch is het mogelijk: ons effluent is weliswaar van matige kwaliteit, maar met de meest geavanceerde zuiveringstechnieken zou Dunea er drinkwater van kunnen maken. 

Echter … 

Er zijn andere bronnen beschikbaar met een betere kwaliteit. Ook de klantperceptie gooit roet in het eten. Met gezuiverd afvalwater - rioolwater – direct uit een RWZI als bron van hun drinkwater, zullen veel consumenten vertrouwen verliezen en overstappen op water uit flessen. Niet erg duurzaam. Deze klantperceptie verander je niet zolang er betere bronnen beschikbaar zijn. 

En dan is er nog het probleem van de medicijnresten 

Het is uitgebreid in het nieuws geweest: ons afvalwater bevat nogal wat medicijnresten. Gezondheidseffecten voor de mens – via het drinkwater – zijn onwaarschijnlijk, effecten voor waterorganismen zijn er zeer waarschijnlijk wel. Hoewel onze RWZI’s de medicijnresten al voor een deel uit het afvalwater verwijderen, willen we de concentratie verder verlagen. Daarvoor moeten we nazuiveringstechnieken installeren bij onze RWZI’s. Daar gaan we binnenkort mee aan de slag. Als het Bestuur zijn goedkeuring verleent, gaan we mede dankzij een subsidie van het Ministerie van I&W gedurende 10 jaar de verwijdering van medicijnresten met actief koolstof testen. 

Actief koolstof is overigens niet de enige nazuiveringstechniek, je kunt de medicijnresten ook afbreken met Ozon. Ozon lijkt zelfs beter te werken dan actief koolstof, het breekt 100% van de medicijnresten af. We weten alleen nog niet precies hoe schadelijk de nevenproducten zijn die bij dit proces vrijkomen. Van eentje – bromaat – weten we al wel het niet eenvoudig uit het water is te zuiveren. Kortom: ook naar de nazuivering met Ozon willen we in de nabije toekomst graag onderzoek doen. 

Gelukkig staan we er niet alleen voor 

Er is inmiddels een brede community ontstaan die zich met het probleem van de medicijnresten in ons water bezighoudt. Vooral in Duitsland en Zwitserland is al veel ervaring opgedaan. We gaan onze testgegevens daarom delen binnen deze community waarbij ook de Stowa, waterschappen, buitenlandse partijen en kennisinstituten en advies- en ingenieursbureaus zijn aangesloten. Zo hopen we op termijn met een nog betere en efficiënte techniek te komen om medicijnresten uit het water te zuiveren.

Bekijk ook het rapport Stowa: Verwijdering van microverontreinigingen uit effluenten van rwzi’s