Great Bubble Barrier: luchtbellen in de strijd tegen de plastic soep

Plastic dat via rivieren in zee terechtkomt is een belangrijke oorzaak van de plastic soep. Met de Great Bubble Barrier, een luchtbellenscherm in de rivier, kunnen we vrijwel al dit plastic afvangen.

De plastic soep wordt voor een groot deel veroorzaakt door plastic dat via rivieren in zee uitstroom. Vlak na hun afstuderen bedachten Anne Marieke Eveleens, Saskia Studer en Francis Zoet een manier om het plastic, voor het in de zee terechtkomt, af te vangen: de Great Bubble Barrier. We bekijken nu met gemeente Katwijk of zo’n Great Bubble Barrier bij boezemgemaal kan worden ingezet.  

Het idee achter de Great Bubble Barrier 

De Great Bubble Barrier blinkt uit in al z’n eenvoud. Het is een buis die op de bodem van een watergang ligt. In die buis zitten gaatjes waar met een pomp luchtbellen doorheen worden geblazen. Door de opwaartse beweging van de bellen, verplaatst afval in het water zich naar de oppervlakte. Het bellenscherm staat diagonaal op de natuurlijke stroming van het water, zodat het afval naar de kant wordt geleid. Daar is het vervolgens makkelijk af te vangen. 

En, werkt het? 

Jazeker! Tijdens een pilot in de IJssel, een van de snelst stromende rivieren, blijkt dat the Great Bubble Barrier tweeëntachtig tot negenentachtig procent van het plastic afvangt. Ongeacht de weersomstandigheden. Groot voordeel van deze methode is dat de scheepvaart er geen last van heeft. Bij andere methodes, zoals bijvoorbeeld met netten of andere schermen, is dat wel het geval. Inmiddels is een haalbaarheidsonderzoek gedaan bij boezemgemaal Katwijk. Dat is goed uitgepakt, het kanaal bij het gemaal voldoet aan alle voorwaarden voor een succesvolle toepassing van de Great Bubble Barrier. Wat de techniek betreft staan alle stoplichten op groen. 

Wat moet er nog gebeuren? 

Recent hebben we boezemgemaal Katwijk aangepast zodat de glasaal tijdens hun trek weer kan passeren. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat de aaltjes nu door het luchtbellengordijn van de Great Bubble Barrier worden tegengehouden. Hoewel ze er waarschijnlijk wel langskomen, willen we dat eerst zeker weten. Dat geldt overigens ook voor alle andere vissen. Daarnaast willen we een beter beeld krijgen van de hoeveelheid plastic waar we het over hebben. Hier is nog onvoldoende informatie over verzameld. Beide zaken gaan we nu uitzoeken. Het streven is om voor maart 2019 met antwoorden te komen en een definitieve beslissing te nemen over de realisatie van de Great Bubble Barrier bij Katwijk. 

Bijvangst 

Het project leent zich ook heel goed voor water- en afvaleducatie. De Great Bubble Barrier maakt het probleem van het zwerfafval in het water heel zichtbaar en concreet. Je ziet met je eigen ogen hoeveel afval er naar de zee spoelt. En de bulk van het afval is afkomstig van het land, daar moeten we met z’n allen wat mee. Bewustwording is een eerste stap. 

Bekijk ook: