Greenport Boskoop, slootgerichte aanpak

De uitdaging van project Slootgerichte Aanpak is: hoe kunnen we in samenwerking met boomkwekers komen tot maatregelen die in de boomteeltsector toepasbaar zijn, ter verbetering van de chemische waterkwaliteit in de Gouwepolder en de Gouwe?

Met dit project kan een bijdrage worden geleverd aan het behalen van de KRW-doelstellingen en gezond water in de waterlichamen rondom Boskoop. Daarbij kan het wederzijdse begrip verbeteren door het vergroten van de kennis bij beide partijen: bij Rijnland over de drijfveren van de boomkwekerijsector en bij de sector over de waterkwaliteitsproblematiek.
Rijnland bemonstert regelmatig de waterkwaliteit van de sloten in de regio Boskoop. Hoewel de waterkwaliteit in deze sloten vooruitgaat, worden nog regelmatig te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen gemeten. Om de waterkwaliteit verder te verbeteren, werken vrijwel alle boomkwekers in de Berkenbroek en enkele kwekers aan de Middelburgseweg met Rijnland samen in het onderzoeksproject ‘Slootgerichte aanpak: samen werken aan schoner oppervlaktewater’. Met elkaar ontwikkelen zij werkbare en praktische maatregelen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan advies over het moment van spuiten en het verwerken van spuitresten.

Fase: uitvoering. Het project is afgerond en wordt inmiddels opgeschaald.

Samenwerking: boomkwekers, gemeente Alphen