Hulp van boven bij dijkinspecties

Het controleren van onze veendijken op scheuren is een tijdrovende en kostbare klus. Met satellietdata kunnen we sinds kort veel gerichter controleren.

Door de klimaatverandering is het steeds vaker en gedurende langere periodes droog. Dat is slecht nieuws voor onze veendijken: door uitdroging kunnen scheuren en andere schade ontstaan waardoor de veiligheid in het geding komt. 

Dit geldt vooral voor de 265 kilometer zeer droge en droogtegevoelige keringen binnen ons beheersgebied. Daarom lopen onze medewerkers deze veendijken- en kades in de zomer regelmatig na op scheuren en andere zwakke punten. Een enorme tijdrovende en kostbare  klus die we graag efficiënter aanpakken. 

Maar hoe? 

Op zoek naar een antwoord kwamen we op het spoor van de gratis satellietdata die het Netherlands Space Office (NSO) op haar site beschikbaar stelt. Maar deze ruwe data hebben nog wel bewerking nodig voor we ze kunnen gebruiken. 

We vroegen NSO daarom ons met behulp van de SBIR-regeling (Small Business Innovation and Research-regeling) aan een passende oplossing te helpen. Via de SBIR-regeling wil het NSO de toepassing van satellietgegevens door overheidsinstellingen stimuleren. 

De SBIR-regeling komt er in het kort op neer dat een overheidsinstelling een specifieke uitdaging identificeert en een budget beschikbaar stelt. Bedrijven kunnen hierop inschrijven en een idee aandragen. Het bedrijf met het meest kansrijke idee krijgt een subsidie om het idee verder te uit te werken en een prototype te ontwikkelen. In ons geval kwam het bedrijf Miramap met de Droogtescan als winnaar uit de bus. 

De Droogtescan is een online applicatie die de droogte van onze (veen)dijken in beeld brengt, door de gratis satellietdata van NSO te combineren met gegevens die Miramap in het veld verzamelt met een op een quad geïnstalleerde grondradar. De applicatie visualiseert de data in een bodemvochtkaart van de dijken met een ruimtelijke resolutie van 10 meter. 

Dankzij de Droogtescan weten we beter welke keringen extra kwetsbaar zijn en welke minder. Hoewel we nog steeds zelf de dijken op moeten, kunnen we waarschijnlijk al volgend jaar dankzij de Droogtescan veel gerichter controleren. En dat scheelt tijd en geld. 

Maar we zijn er nog niet… 

We hebben nu weliswaar goed zicht op het bodemvochtpercentage van de dijken, maar we weten nog niet bij welk vochtpercentage we fysiek moeten gaan inspecteren. De droogtescan geeft aan wat het bodemvochtpercentage is bij droogte en in natte periodes. Dit zegt echter nog niks over de sterkte en stabiliteit van een dijk en de relatie met eventuele schadebeelden. Daarom hebben we dit als onderzoeksvraag bij de Stowa ingediend. 

Bekijk ook: verbeterde dijkinspectie met behulp van satellietdata