Innovatie en duurzaamheid bij Rijnland

Rijnland werkt actief aan innovatie en duurzaamheid, zoals blijkt uit de circa vijftig projecten die hier op ons intranet te vinden zijn. Daarvan zijn er negen echte “innovatieparels”, omdat we vinden dat Rijnland zich hiermee onderscheidt bij het waterschapswerk in de regio.

Met het oog op een duurzame toekomst innoveert Rijnland verder. We willen onze bedrijfsvoering zo doelmatig mogelijk uitvoeren met een minimaal gebruik van energie en grondstoffen. En dat is waar innoveren over gaat: slimmer, duurzamer en uiteindelijk goedkoper werken aan een klimaatbestendige toekomst.

Innovaties komen voort uit de grote uitdagingen waar de waterschappen voor staan. Het klimaat verandert, informatietechnologie ontwikkelt steeds verder, de “circulaire economie” doet zijn intrede. Dit heeft allemaal invloed op de omgeving waarin we werken. De innovaties die hieruit volgen hoeven niet altijd groots en meeslepend – zoals de Energiefabriek - te zijn. Het zijn vaak de zogenaamde geleidelijk verbeterde innovaties die het verschil maken: verfijningen, procesinnovaties, voortbouwen op het bestaande. Denk aan nieuwe zuiveringstechnieken of materiaalgebruik in de versterking van keringen. Rijnland laat al veel innovatieve kracht zien, maar werkt ook continu aan verbetering.

De komende jaren werkt Rijnland stap voor stap toe naar een  organisatie waar innovatie en duurzaamheid in de haarvaten zitten. Het laten zien van onze successen is daarbij belangrijk. Soms werkt Rijnland solo aan innovaties, maar meestal samen met anderen. Daarmee werken we van buiten naar binnen: kennis en ervaring van onszelf en van andere organisaties samen draagt goed bij aan (sneller) innoveren. Voorbeelden zijn er legio, kijk bij:

  • dijkdoorbraak van de Leendert de Boerspolder (met TU Delft e.a.);
  • crowdsourcing Reeuwijkse Plassen (met bewoners);
  • diverse voorbeelden van de klimaatbestendige stad (met gemeenten Gouda, Leiden e.a.);
  • Groene Cirkels (met Heineken);
  • aanpak duurzame grond- weg- en waterbouw (met RWS, RVO, waterschappen);
  • energie- en grondstoffenfabriek (met alle waterschappen).