Innovatie en duurzaamheid bij Rijnland

Innovatie en duurzaamheid horen bij ons werk van alledag. Voortdurend zoeken we naar mogelijkheden om onze waterwereld duurzamer en beter te maken, en dat zo efficiënt mogelijk, tegen redelijke belastingtarieven. De klimaatverandering maakt deze zoektocht extra belangrijk.

De effecten van klimaatverandering zijn sneller voelbaar in ons waterbeheer dan ooit. We merken ook, dat een waterschap dit niet alleen aankan. We hebben andere partijen nodig: collega waterschappen, provincies, gemeenten, bedrijven, agrariërs, inwoners en onderzoekers. Dit nieuwe inzicht vraagt om een open blik hoe we ons werk anders kunnen doen, maar ook: wie ons daarbij kunnen helpen. Uiteindelijk gaat het Rijnland om een werkwijze met een minimaal gebruik van energie en grondstoffen, en dat is waar innovatie en duurzaamheid over gaan: slimmer, duurzamer en uiteindelijk goedkoper werken aan een klimaatbestendige toekomst.

Verbeteringen

Onze innovaties hoeven niet altijd groots en meeslepend  te zijn. Het gaat vaak om geleidelijke verbeteringen die het verschil maken: verfijningen, procesinnovaties, voortbouwen op de bestaande bedrijfsvoering. Denk aan nieuwe zuiveringstechnieken of materiaalgebruik in de versterking van keringen.

De komende jaren werkt Rijnland met andere waterschappen toe naar een organisatie waar innovatie en duurzaamheid tot in de haarvaten zitten. Het delen van successen is daarbij belangrijk. Zo organiseert de Unie van Waterschappen ieder jaar de Waterinnovatieprijs, waar mooie producten hun weg vinden naar de waterschappen. Daarnaast werkt Rijnland ook solo aan innovaties, met partijen in het eigen werkgebied. Enkele voorbeelden:

Meer weten? Bekijk alle innovatieve projecten van Rijnland.