Bestuurlijke innovatie (Ja Tenzij regel)

De maatschappij vraagt al jaren om minder regels, Rijnland doet het nu met de “Ja, tenzij”: alles mag, tenzij het echt niet kan. Een mooi voorbeeld van bestuurlijke en administratieve innovatie. Rijnlandse regels staan in de Keur, tot voor kort met voornamelijk verbods- en gebodsbepalingen: alles is verboden of juist verplicht. Maar een verbod was zelden een absoluut verbod

Een bruggetje over een sloot leggen mocht dan niet maar als iemand dat toch wilde, kon hij daarvoor een vergunning aanvragen, een ontheffing op dat verbod. In die vergunning zetten we dan voorwaarden waaraan voor de uitvoering en de constructie van die brug voldaan moest worden. In het verleden hebben we al gedereguleerd met de introductie van algemene regels en meldingen. Voor eenvoudige werken, zoals zo'n bruggetje of een steigertje, moest je telkens weer een vergunningprocedure doorlopen met telkens dezelfde voorwaarden. Die repeterende voorwaarden hebben we toen opgenomen in algemene regels en als iemand zich daaraan hield, had hij geen vergunning meer nodig en kon volstaan met een melding. Zo gleed het credo 'het mag niet, tenzij' bij vergunningen naar 'het mag, mits" bij meldingen. Rijnland gaat nog verder met deregulering, we kunnen spreken van een fundamentele herziening. Het uitgangspunt daarbij is de zorgplicht voor de instandhouding van een goed watersysteem. De algemeen geformuleerde verbodsbepalingen zijn vervallen en nu staat er specifiek wat mag. Of niet, want dat kan natuurlijk ook. Van 'nee, tenzij' via 'ja, mits' naar 'ja, tenzij'. Rijnland loopt hiermee voorop in Nederland. Veel geïnteresseerde overheden kijken belangstellend mee.

Fase: uitgevoerd, de nieuwe regels zijn vanaf 1 juli 2015 in werking