Kustwerk Katwijk

De versterking van de zwakke schakel is alleen al een parel omdat het Rijnland heel veel positieve publiciteit heeft gegeven. Kustversterking tegen een stijgende zeespiegel spreekt erg tot de verbeelding in binnen- en buitenland. Het informatiecentrum is 1,5 jaar open geweest en trok 10.000 bezoekers. Vanuit het infocentrum zijn 4000 mensen rondgeleid over het werkterrein.

De combinatie van dijk-in-duin met een ondergrondse parkeergarage is uniek. Zeker de integrale aanpak van kustveiligheid en ruimtelijke kwaliteit, zoals ik Katwijk is gedaan. Rijnland werkte prima samen met gemeente, provincie, rijksoverheid en de aannemer om een zeer strakke realisatie mogelijk te maken.

Door de gekozen oplossing kon de dijk relatief laag blijven, wat de ruimtelijke kwaliteit ten goede kwam. Ook de wens van de gemeente om ondergronds parkeren bij zee te verbeteren, kon worden gehonoreerd. Al met al een robuuste en duurzame oplossing. Door de brede duinen ontstaat meer ruimte voor natuur en recreatie.

Door een goede samenwerking aan de voorkant tussen de 4 overheden en met de inwoners en bedrijven is een integrale oplossing bereikt: versterking van de kustveiligheid, van de kusteconomie en van de kustecologie! 

Samenwerking: gemeente Katwijk, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, bedrijfsleven.

Binnen het project Kustwerk Katwijk zijn wij er door het gebruik van een driedimensionaal scenariospel in geslaagd om creatieve ideeën van alle groepen stakeholders toe te voegen aan de verschillende scenario’s. Hierdoor kregen we in een vroeg stadium inzicht in de eisen en de wensen van belanghebbenden. Er was minder maatschappelijke weerstand tegen de overheid en alle partijen hadden meer begrip voor elkaars visies. Het spel is uitgevoerd in 2008 en leverde een groot aantal inzichten op. Een aantal oplossingen die op basis van het spel bedacht zijn bleken bovendien heel toepasbaar in de praktijk. De uitvoering daarvan is inmiddels volbracht. De parkeergarage in het duin is als eerste op tafel gekomen tijdens het scenariospel!

Het gebruik van dit driedimensionaal scenariospel is als goed voorbeeld van omgevingsmanagement opgenomen in het OESO rapport (2015) “OECD Studies on Water Stakeholder Engagement for Inclusive Water Governance”