Natuurlijke oeverbescherming; toepassen van rietkragen

Door rietlanden terug te brengen langs de zuidoost-oevers van het Braassemermeer en de Westeinderplassen bouwen we met de natuur. Riet als oeverbescherming heeft meerdere voordelen.

Wanneer we oeverbescherming aanleggen hoeft een dijk minder hoog te zijn. Oeverbescherming breekt golven. Riet is een natuurlijke oeverbescherming, die voor verschillende vissen en amfibieën een goede leefomgeving biedt. Door het gebruik van riet vergroten we de soortenrijkdom en kwaliteit van onze wateren. Vooral meren zijn daarvoor geschikt. Nadelen zijn dat de aanplant van riet de eerste jaren kwetsbaar is en het beste gedijt bij een fluctuerend peil. 
Wanneer riet niet handig is, werken we tegenwoordig ook met golfbrekers van stortsteen, ongeveer vijftien meter uit de oever. Rijnland heeft bij de Grote en Kleine Heiligegeestpolder zo’n golfbreker aangelegd, wat ook - grotendeels onder water - een vooroever vormt. Naar verwachting zal er achter de golfbreker verruiging en rietgroei gaan plaatsvinden. Ook kunnen er tussen de stenen waterdiertjes huisvesten, alsof het een kunstmatig rif is.  Fase: uitvoering oevers Braassemermeer, Westeinderplassen, Grote en Kleine Heiligegeestpolder.