Natuurlijker waterpeil – Crowdsourcing in de Reeuwijkse Plassen

Rijnland wil een natuurlijk peilbeheer instellen. Om dit te kunnen doen, willen we eerst meer weten over het huidige waterpeil. Het waterpeil in de Reeuwijkse Plassen schommelt continu.

Hoeveel dit nu precies is, meten we op vier punten in het gebied. Maar we willen ook graag weten wat het effect van deze schommelingen is op het grondwaterpeil. Om daar achter te komen, meten we samen met tien inwoners uit het gebied dagelijks het grondwaterpeil op hun perceel én regelmatig het peil van het oppervlaktewater in de buurt. Hierdoor kunnen we een natuurlijker waterpeil instellen dat als doel heeft de waterkwaliteit in de Reeuwijkse Plassen te verbeteren. Met dit project combineert Rijnland de nieuwste technieken met omgevingsmanagement. Bewoners krijgen begrip voor het waterbeheer en inzicht in de relatie tussen grond- en oppervlaktewater. Tegelijkertijd stelt het project het hoogheemraadschap in de gelegenheid de relatie met bewoners te verbeteren en belangen voor het peilbesluit goed in te schatten. De meest actuele informatie over dit project staat op de pagina natuurlijker waterpeil.

Fase: uitvoering

Samenwerking: bewoners