Nieuwe beluchtingstechnieken blauwalgen

Rijnland onderzoekt of blauwalgen met alternatieve technieken bestreden kunnen worden en hiermee de energiekosten aanzienlijk terug te brengen ten opzichte van bestaande beluchtingsmethoden.

Hiervoor werkt Rijnland samen met kennisinstituten en universiteiten. De uitvoering is afhankelijk van het verkrijgen van cofinanciering en subsidies. Voorbeelden van deze alternatieve technieken zijn de airlift en de aanpak met waterstofperoxide. De airlift is een mengsysteem waarbij een pomp ervoor zorgt dat stijgende lucht een stroming naar de oppervlakte creëert. Daardoor mengt de onderste waterlaag, die koud en zuurstofarm is, met de bovenste, warme en zuurstofrijke, waterlaag. De behandelmethode met waterstofperoxide is gebaseerd op het selectief verstoren van de stofwisseling van blauwalgen. Het ontbreekt blauwalgen aan het enzym dat waterstofperoxide afbreekt. Door lage concentraties aan het water toe te voegen zullen blauwalgen afsterven en wordt drijflaagvorming voorkomen.Fase: uitvoering