Ondiep mengen oplossing voor conflict blauwalgbestrijding en koudewinning?

In de strijd tegen blauwalgen mengt Rijnland in de Nieuwe Meer koude en warme waterlagen met een luchtmenginstallatie. Daar heeft Nuon’s koudecentrale last van. Ondiep mengen kan een oplossing zijn voor dit probleem.

In de Nieuwe Meer bij Amsterdam zitten Rijnland en Nuon elkaar een beetje in de weg. Door de luchtmenginstallatie die wij inzetten in de strijd tegen blauwalgen stijgt de temperatuur van de onderste waterlaag waaruit Noun water wint voor haar koudecentrale. Gevolg: het rendement van de koudecentrale vermindert. Ondiep mengen kan de oplossing zijn voor dit probleem. 

Wat is er precies aan de hand? 

Een luchtmenginstallatie (pdf, 52 kB) veroorzaakt met een luchtbellenscherm een verticale stroming in het water. De blauwalgen, die in de bovenste waterlaag voldoende licht hebben om te groeien, worden door de stroming meegevoerd naar het diepe en donkere deel van de plas. Dit belemmert de groei van de algen waardoor de algenconcentratie in de plas sterk afneemt. Het is een effectieve manier om de blauwalg te bestrijden: ook dit jaar kon er vrijwel de hele zomer in de Nieuwe Meer worden gezwommen. 

Echter… 

Nuon gebruikt het water van de Nieuwe Meer ook voor de koeling van gebouwen op de Amsterdamse Zuid-As. Ze pompen daarvoor koud water op een diepte van ongeveer 30 meter uit de Nieuwe Meer naar hun koudecentrale. Hier koelt het koude meerwater het transportwater dat zich in de leidingen van het koudenetwerk bevindt. Dit transportwater zorgt voor de koeling in de gebouwen. 

We zitten elkaar in de weg 

Door het mengen van de waterlagen met de luchtmenginstallatie stijgt de temperatuur van de onderste waterlaag in de plas. En dat is nou net de plek waar Nuon koud water wint voor haar koudecentrale. Omdat het water warmer is, neemt het rendement van de centrale af.  

De oplossing? 

De oplossing lijkt voor de hand te liggen: ondiep mengen. Door niet meer op de bodem - zo’n 30 meter diep - maar op 15 meter diepte te mengen, blijft de onderste waterlaag koud waardoor het maximaal rendeert in de koudecentrale. 

Is dat haalbaar? 

Inmiddels weten we dat het technisch haalbaar is om de luchtmenginstallatie omhoog te brengen. Maar door minder diep te mengen - met minder koud water - stijgt de gemiddelde temperatuur van het water wel. En dat vinden blauwalgen prettig. Door de geringere diepte waarop gemengd wordt, verblijven de algen ook minder lang in het donker. Het is dus de vraag of de algengroei voldoende geremd wordt. Bovendien kost ondiep mengen meer energie dan diep mengen. 

Hoe nu verder? 

We onderzoeken nu of de algengroei met deze aangepaste techniek voldoende wordt geremd. En we moeten nog afspraken maken over de extra kosten die ondiep mengen met zich meebrengt. Kortom: wordt vervolgd. 

Bekijk ook: