Pilot Maatschappelijke Initiatieven

Actieve burgers, scholen, belangengroepen en bedrijfsleven nemen steeds vaker het heft in eigen hand en ontwikkelen ideeën en activiteiten om hun leefomgeving mooier en beter te maken. Dit soort initiatieven kunnen een bijdrage leveren aan de Rijnlandse opgaven, waaronder klimaatadaptatie en waterbewustwording. Daarom is is Rijnland een pilot gestart ter ondersteuning van Maatschappelijke Initiatieven. We hebben in de pilot speciale aandacht voor groen blauwe schoolpleinen en hoe deze kunnen bijdragen aan een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving.

Een goed idee of initiatief?

Wanneer je een goed idee of initiatief hebt, horen wij dat graag. Daarbij willen we graag weten hoe het initiatief bijdraagt aan de taken van Rijnland, wat de link is met water en met klimaatadaptatie. Daarnaast waarderen wij brede betrokkenheid, oftewel dat ook andere partijen of bewoners bij het initiatief betrokken zijn. Heb je vragen, ben je op zoek naar meer informatie of wil je een plan indienen? Dan kan je een mail sturen naar ons Klant Contact Team via  o.v.v. pilot maatschappelijke initiatieven of contact opnemen met Laura Huigens via Klant Contact Team via het telefoonnummer 071- 306 3535. 

Kan jouw school ook € 10.000,- gebruiken voor een groen blauw schoolplein?

Gedurende de pilot Maatschappelijke Initiatieven, zijn wij ook op zoek naar scholen die in 2019 hun schoolpleinen klimaatbestendig willen maken door een groen blauwe inrichting te realiseren. Heb jij als school al plannen liggen en kan je de hulp en expertise van het waterschap goed gebruiken? Stuur dan een mail met je plannen naar o.v.v. Groen blauw schoolplein. In het plan willen we graag terugzien hoe water en begroeiing op het vernieuwde schoolplein een plek krijgen. Daarnaast horen we graag welke andere partijen aan het initiatief verbonden zijn, hoe het kostenplaatje eruit ziet en wat de planning is. Na zorgvuldige toetsing door het projectteam, kan het zo maar zijn dat ook jouw school € 10.000,- subsidie van ons krijgt voor de realisatie van je groen blauwe schoolplein!

Wat zijn groen blauwe schoolpleinen?

Veel schoolpleinen zijn vrijwel helemaal verhard. Dat betekent dat regenwater niet zomaar de grond in kan zakken. Zeker nu het klimaat verandert en hoosbuien vaker voorkomen, neemt het risico op wateroverlast toe. Daarnaast houden verharde oppervlakken ’s zomers veel warmte vast. Door schoolpleinen te voorzien van meer water en begroeiing, vindt hemelwater sneller een weg naar de bodem en komen pleinen en straten minder snel blank te staan. Planten en bomen zorgen voor zuurstof en verkoeling. Vlinders, bijen en andere insecten voelen zich thuis in een natuurlijke omgeving en kinderen vinden het heerlijk om er te spelen. Een groene omgeving heeft een positieve invloed op hun speelgedrag, gezondheid en concentratie.

Deze scholen doen al mee met de subsidie voor groen blauwe schoolpleinen

De Vroonhoeve en het Vianova te Alphen aan de Rijn

Op dinsdag 12 februari heeft hoogheemraad Jeroen Haan een cheque ter waarde van € 10.000,- aangeboden aan basisscholen De Vroonhoeve en Het Vianova in Alphen aan den Rijn. Deze scholen gaan hun grijze tegelplein ombouwen naar een duurzaam groen blauw schoolplein.

Casimirschool te Gouda

Op donderdag 21 februari hielp hoogheemraad Marco Kastelein mee om de eerste tegels uit het schoolplein van de Goudse Casimirschool eruit te halen. Ook deze school krijgt van ons een bijdrage van € 10.000,-.