Samenwerkingsagenda’s en maatschappelijke initiatieven

Vanuit Rijnland werken we steeds meer samen met onze omgeving. We stellen bijvoorbeeld strategische samenwerkingsagenda’s op met partners en we ondersteunen maatschappelijke initiatieven. Zo innoveren we ín en met onze omgeving.

De wereld om ons heen is snel aan het veranderen. Het klimaat verandert, we moeten omschakelen van fossiele naar duurzame brandstoffen, de circulaire economie is in opkomst en steeds meer gebeurt digitaal. Dit vraagt om nieuwe manieren van werken, en ook om meer samenwerking met onze omgeving. Denk daarbij aan gemeenten en andere partners. Als je elkaar kunt vinden in gedeelde ambities, dan kun je hiervoor strategische samenwerkingsagenda’s (SSA’s) opstellen.  De kans is dan groot dat gemeenschappelijke belangen vertaald worden naar concrete plannen en integrale projecten.

Belangen bundelen

Een gebied waar veel belangen samenkomen is Schiphol. Samen met het ontwikkelbedrijf van Schiphol hebben we een strategische samenwerkingsagenda opgesteld. Doel is het duurzaamste bedrijventerrein van Europa te ontwikkelen: Schiphol Tradepark. Hierbij spelen de thema’s nieuwe sanitatie en droge waterberging een belangrijke rol. Ook met de gemeente Haarlem hebben we een strategische samenwerkingsagenda opgesteld. Op basis van een klimaatstresstest werken we hier samen aan klimaatadaptieve maatregelen op het gebied van oppervlaktewater.

Maatschappelijke initiatieven

Terwijl wij zelf nieuwe samenwerkingen aangaan voor een duurzame toekomst, ontstaan er ook steeds meer initiatieven vanuit de maatschappij. Een mooi initiatief vanuit het bedrijfsleven is Groene Cirkels.

Dit platform, opgericht door Heineken, in samenwerking met provincie Zuid-Holland en Wageningen Universiteit, bestaat inmiddels uit meer dan 2500 bedrijven, overheden en kennisinstellingen, die gezamenlijk werken aan een duurzamere regio. Rijnland is aanjager van het thema water.

Energie van inwoners

Ook inwoners van Rijnland komen steeds meer initiatieven. Voorbeelden zijn Singelpark Gouda en groen-blauwe schoolpleinen. Dergelijke projecten worden doorgaans niet gestart vanwege het waterbeheer, maar vooral omdat mensen hun directe leefomgeving mooier, duurzamer of aangenamer willen maken. Hun energie en innovatiekracht draagt bij aan de onconventionele oplossingen die nodig zijn  voor een klimaatbestendig, energieneutraal en circulair Rijnland.