Slib ondiepe meren / Reeuwijk

Slib is op meerdere manieren een probleem. Het kan teveel voedingsstoffen bevatten, opwoeling kan tot troebel water leiden en ondiepte tot problemen met de bevaarbaarheid.

Rijnland is bezig met innovatief onderzoek naar oplossingen voor de voedselrijkheid (Reeuwijk). Waar we nog naar zoeken, is het goedkoop verwijderen van slib. Met de huidige techniek kost het vele miljoenen om een plas te baggeren. Er is behoefte aan een innovatieve oplossing, waarmee het slib veel goedkoper verwijderd kan worden. Die oplossing kan liggen in het opbaggeren en verwerken tot potgrond, maar ook in het geautomatiseerd baggeren. Fase: onderzoek

Foto: baggeren met speciale zuiger

Reeuwijkse plassen