SPONGE2020: van de stad een spons maken

De klimaatverandering zorgt voor stevige uitdagingen in onze steden. Hoe voorkomen we bijvoorbeeld wateroverlast tijdens hevige hoosbuien? Binnen het project SPONGE2020 helpen we gemeente Leiden om van de stad klaar te maken voor de toekomst.

SPONGE2020 is een internationaal samenwerkingsverband waarin Nederlandse, Britse en Vlaamse overheden werken aan een klimaatbestendige inrichting van het stedelijk gebied. Dit gebeurt niet zonder reden, want de klimaatverandering zorgt ervoor dat we steeds vaker te maken krijgen met hevige regen, maar ook met hitte en droogte. 

Samen kennis opbouwen

Om wateroverlast door hevige regen te voorkomen, moeten we maatregelen treffen. We kunnen bijvoorbeeld van de stad meer een spons maken. Binnen het project SPONGE2020, bouwt gemeente Leiden de praktische kennis op die hiervoor nodig is. Verkregen kennis wordt toegepast in een aantal pilotprojecten. Dit zijn herinrichtinsprojecten waarbij wij als waterschap onze kennis inbrengen. Binnen de projecten ligt de nadruk op innovatieve technieken en bewonersparticipatie. 

Noorderkwartier waterproof

“Een van de projecten waarbij we samen met de gemeente werken aan een klimaatbestendig gebied”, vertelt Veronique Loeffen als procesleider bij Rijnland, “is het Noorderkwartier. Deze Leidse wijk ligt relatief laag en is grotendeels verhard. Bij hevige regen trad er al jarenlang regelmatig forse wateroverlast op. Om hier een eind aan te maken, worden straten heringericht en doet de gemeente aanpassingen in het riool. Verder wordt het vervangen van steen door groen gestimuleerd. Inwoners die willen bijdragen aan een klimaatbestendige wijk kunnen bijvoorbeeld zelf hun tuin aanpakken. Hoe meer groen er is, hoe sneller regenwater een weg vindt naar de bodem. Zo wordt het riool minder belast en neemt de kans op wateroverlast voor iedereen af.” 

Waterbergend stationsgebied

Een ander SPONGE 2020 project waarbij we gemeente Leiden ondersteunen, is de Duurzaamste Kilometer. Veronique: “Dit project vindt plaats rondom het station van Leiden. De gemeente wil van dit functionele en versteende gebied een duurzaam ingerichte entree maken met veel groen. Als waterschap zijn we nauw betrokken bij de ontwikkeling van groene polderdaken waarop regenwater gebufferd kan worden. Door het gebied een waterbergende functie te geven, neemt de kans op wateroverlast af.” 

Leiden als voorbeeld

SPONGE2020 ontvangt Europese subsidie vanuit het Europese programma Interreg. Dit programma streeft naar meer internationale samenwerking rondom vraagstukken die een internationale aanpak vergen. De pilotprojecten kunnen straks dienen als voorbeeld voor de rest van Leiden en andere Europese steden.