Stationsgebied Leiden wordt de Duurzaamste Kilometer

Stationsgebied Leiden wordt de Duurzaamste Kilometer

Maar liefst zeventigduizend mensen komen er dagelijks langs het gebied rondom het Leidse station en de de Schipholweg. Om dit deel van de stad leefbaar en gezond te houden, zet Leiden hoog in. Voor 2025 wordt het stationsgebied op alle fronten zo duurzaam mogelijk ingericht. Om hierin te slagen, nodigt de stad zoveel mogelijk partijen uit als partner en Rijnland is betrokken bij de wateropgave.

Veel functies, veel uitdagingen

“Wat het project uitdagend maakt”, zegt Veronique Loeffen, procesleider vanuit Rijnland, “is dat het stationsgebied een relatief beperkte ruimte is met veel verschillende functies. Mensen reizen er met de fiets, het OV en met de auto, ze wonen en werken er, maar ze willen er ook genieten van hun vrije tijd. We hebben dus te maken met mobiliteitsvraagstukken, maar ook met afvalvraagstukken, de energietransitie en de klimaatverandering. De stad moet berekend zijn op meer hoosbuien, maar ook op aanhoudende droogte en hitte.”

Duurzame energie in een groene omgeving

Gelukkig zijn er al veel ideeën voor de inrichting van de Duurzaamste Kilometer. Onderzocht wordt bijvoorbeeld hoe zonne-energie kan worden opgewekt voor lokale gebruikers en er komt meer groen. Planten en bomen maken de omgeving aantrekkelijker, maar ze verbeteren ook de luchtkwaliteit en de biodiversiteit. Bovendien houdt groen minder warmte vast dan stenen en gaan ze hittestress tegen.

Polderdaken voor waterberging

Ook water speelt een belangrijke rol op de Duurzaamste Kilometer. Veronique: “De zeer lokale hoosbuien waar we ook in dit verharde gebied mee te maken krijgen, vergroten de kans op wateroverlast. Groene plinten - dat zijn daktuinen op de randen en op de lage daken - kunnen helpen om een deel van het regenwater op te vangen, maar ze dragen ook bij aan meer biodiversiteit en minder hittestress. Verder krijgen de kantoren polderdaken. Dit zijn speciale daken die behoorlijk wat water kunnen opvangen. Als het waterpeil in de singels weer daalt, laten ze het water vertraagd los naar het oppervlaktewater. Zo raken de watergangen niet overbelast.”

Innovatieve krachtenbundeling

De Duurzaamste Kilometer valt onder het project SPONGE2020. Gemeente Leiden en Rijnland ondertekenden de Green Deal onder andere samen met provincie Zuid-Holland, Stichting Climate Matters, Rijn Wonen en Bioscopen Leiden. En: er haken nog steeds nieuwe partijen aan!

Bekijk ook: