Stikstofverwijdering awzi Velsen

Efficiënte biologische stikstofverwijdering van geconcentreerde, warme afvalwaterstromen (bijvoorbeeld gistingswater) in compacte reactoren is inmiddels bewezen technologie. Specifieke bacteriën liggen ten grondslag aan dit proces, waarbij voor de stikstofverwijdering minder energie en organische stof benodigd is. Dit resulteert in een hoger potentieel aan energie en grondstoffen productie (uit organische stof).

Toepassing van deze efficiënte stikstofverwijdering in verdund, koud afvalwater in de hoofdzuivering is potentieel zeer interessant (energie- en grondstoffenfabriek), maar nog in ontwikkeling.

Een nieuw ontwikkeld technologisch concept (het zogenaamde EssDe® proces) maakt brede toepassing in de hoofdzuivering wellicht mogelijk. Hoofdkenmerken van dit technologisch concept zijn:

  • 1) Aanwezigheid van efficiënte biologische stikstofverwijdering in compacte reactor.
  • 2) Het te veel aan bacteriën uit bovenstaande compacte reactor wordt periodiek afgevoerd naar de hoofdzuivering. Hierdoor worden specifieke bacteriën periodiek geënt in de hoofdzuivering.
  • 3) Proces regeling in de hoofdzuivering is er op gericht om deze specifieke bacteriën te behagen en in de zuivering zo veel mogelijk selectief vast te houden. Door inpassing van een cycloon worden de specifieke bacteriën, die zwaarder zijn, selectief vastgehouden in de zuivering. Door combinatie van procesregeling en cycloon wordt tevens efficiënte stikstofverwijdering in de hoofdzuivering verkregen. Het netto resultaat is een lager energieverbruik in combinatie met een hoger potentieel aan energie en grondstoffen productie.

Bovenstaand concept wordt momenteel door hoogheemraadschap van Rijnland op awzi Velsen geïmplementeerd en is zeer interessant in de transitie van afvalwaterzuivering naar energie- en grondstoffenfabriek.

Fase uitvoering

stikstofverwijdering

schematische weergave stikstofverwijdering