Waterbedrijf van de toekomst

Rijnland en drinkwaterbedrijf Dunea onderzoeken momenteel samen wat hun rol in de toekomst kan zijn. Aan welke producten en diensten is in 2050 behoefte?

Klimaatverandering, big data, energietransitie. Ontwikkelingen en trends met een grote impact op de Nederlandse waterwereld en daarmee op de toekomst van Rijnland en drinkwaterbedrijf Dunea. Iedere organisatie kijkt een aantal jaar vooruit  om te  anticiperen op wat de toekomst kan brengen. Dit ‘forecasten’ is noodzakelijk om de eigen werkprocessen te verbeteren, maar ook om kritisch te kijken naar de eigen rol. Welke producten en diensten kunnen we aanbieden, of  zijn er in de toekomst andere organisaties die dat wellicht beter of goedkoper kunnen doen.

Hoe ziet onze delta er in 2050 uit?

Begin 2018 heeft Rijnland samen met drinkwaterbedrijf Dunea een sprong in de tijd gemaakt. Hoe ziet de West-Nederlandse delta er in 2050 uit? Denk daarbij aan onderwerpen als klimaatverandering, circulaire economie, de ontwikkeling van waterstof als brandstof en datagebruik, enzovoort. Je kunt dit een ‘back cast’ noemen. In een terugblik naar 2018 is vervolgens gekeken welke  werkzaamheden het beste daarbij passen. En of hiervoor nu al veranderingen nodig zijn. Zo vinden organisaties zichzelf opnieuw uit en kunnen bestuurders nu al plannen maken voor de toekomst.

Honderdduizenden nieuwe woningen

Het gezamenlijke onderzoek van Dunea en Rijnland geeft mogelijk antwoord op de vraag wat nodig is om in 2050 te kunnen blijven wonen, werken en recreëren in ons gebied. Bij allebei staat zoet water centraal. Ook hebben Dunea en Rijnland de gezamenlijke opgave om straks honderdduizenden nieuwe woningen van schoon drinkwater te voorzien en ervoor te zorgen dat het afvalwater netjes wordt afgevoerd en gezuiverd. De tijd zal het leren. Wordt vervolgd.